คติธรรม และคำขวัญ

คติธรรม
 
ร้อยกรองเป็นคำบาลี  (ปัฐยาวัตรฉันท์ 1 คาถา)

ปญฺญา  อลีนตา  เจว         สมาธิ  ฐิตธมฺมตา
เอเต  เต  จตุโร  ธมฺมา       จิณฺณา  สุขตฺถสาธกาฯ

ปัญญา  ความไม่ระย่อ  ภาวะจิตมั่นคง  และความดำรงคุณธรรม
ธรรม 4   ประการเหล่านี้บำเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้สำเร็จ

พระเทพเวที  
(ป.อ. ปยุตโต)
25  มกราคม  2531


คำขวัญ

      รอบรู้  สู้ชีวิต  จิตมั่นคง  ดำรงคุณธรรม


เอกลักษณ์

           มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน  
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย


 
อัตลักษณ์

           รอบรู้  สู้ชีวิต  จิตมั่นคง  ดำรงคุณธรรม

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
วันนี้ อาทิตย์, 20 มกราคม 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด