แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ Description
อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:17PM Page วัตถุประสงค์

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page ปรัชญา

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page คติธรรม และคำขวัญ

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:24PM Page หลักการของหลักสูตร

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:23PM Page สมรรถนะสำคัญของนักเรียน

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:23PM Page คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page วิสัยทัศน์
พุธ, 26 มิถุนายน 2013, 8:40AM Page นวัตกรรมทางการศึกษา
อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:32PM Page กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ

Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 วันนี้ อังคาร, 17 กรกฎาคม 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด