แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ Description
อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:17PM Page วัตถุประสงค์

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page ปรัชญา

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page คติธรรม และคำขวัญ

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:24PM Page หลักการของหลักสูตร

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:23PM Page สมรรถนะสำคัญของนักเรียน

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:23PM Page คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:19PM Page วิสัยทัศน์
พุธ, 26 มิถุนายน 2013, 8:40AM Page นวัตกรรมทางการศึกษา
อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:32PM Page กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ

Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
วันนี้ อาทิตย์, 20 มกราคม 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด