หน้าเว็บไซด์หลักโรงเรียนสาธิตเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         แผนผังเว็บไซด์

 หน้าแรก 
        โลโก้กลุ่มสาระฯ  และความหมาย  VTR รวมภาพการจัดนิทรรศการ 5 ปีหลังที่ผ่านมา
เมนูหลัก    
          หน้าแรก    
          แนวคิด              แนวคิดในการจัดนิทรรศการออนไลท์    
          ผลงานวิชาการ   บทความทางวิชาการของกลุ่มสาระฯ    
          แผนผังเว็บไซด์   คำอธิบายหน้าเพจต่างๆ    
          แบบสอบถาม       ประเมินผลจากผู้เข้าชม    
          ติดต่อ          แผนที่อาคารฝึกงาน อาคารเกษตร และสอบถามสนทนาออนไลน์    
เมนูย่อย    
          งานเกษตร    แผนการเรียนรู้ยุทธวิธีการสอน วิชางานเกษตร    
                                 - วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ภาพถ่าย VDO สื่อการศึกษา    
                                 - วิชาการเลี้ยงไส้เดือน   VDO สื่อการศึกษา    
          งานช่าง       แผนการเรียนรู้ยุทธวิธีการสอน วิชางานช่าง    
                                 - รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 1   E-book และ VDO สื่อการศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้    
                                 - รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 2   งานเขียนแบบและงานไฟฟ้า    
                                 - รายวิชางานเขียนแบบเบื้องต้น    Flash  สื่อการศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้    
                                 - รายวิชางานเชื่อมประสาน  E-book และ VDO สื่อการศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้    
                                 - ราวิชางานเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิกลาง    
          งานบ้าน      แผนการเรียนรู้ยุทธวิธีการสอน วิชางานบ้าน    
                                 - วิชางานบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  VDO สื่อการศึกษา    
                                 - วิชางานบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   E-book และ VDO สื่อการศึกษา    
          งานธุรกิจ     แผนการเรียนรู้ยุทธวิธีการสอน วิชางานธุรกิจ    
     

 

 

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024