นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน สู่การรึยนรู้

การดำรงชีวิต และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ
 

 12 กันยายน 2555

 

 ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024

สถิติการเยี่ยมชม ........