เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียน

 

 

 

 

 

งานเกษตร รายวิชางานเกษตร (คลิกเพื่อเข้าชม)

        วิชาการปลูกพืชไร้ดิน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

         วิชาการเลี้ยงใส้เดือน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                                   

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024