หน้าเว็บไซด์หลักโรงเรียนสาธิตเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          งานบ้าน รายวิชางานบ้าน

 
  งานบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  งานบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

    

    

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024